Jakie powinny być nowoczesne podręczniki szkolne?

Posted on

Podręczniki szkolne są integralną częścią procesu edukacyjnego i mają znaczący wpływ na program nauczania, jakość kształcenia i efekty kształcenia. Cele są osiągane i realizowane przez osoby poszukujące najlepszej z najlepszych formuły podręcznika, który sprosta wymaganiom współczesnego świata.

Czym odznaczają się dobre podręczniki?

Dobre podręczniki szkolne (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2019-2020-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) powinny położyć szczególny nacisk na:

  • zmiany społeczno-kulturowe,
  • nowe sposoby zachowania,
  • postęp naukowy i technologiczny,
  • nowoczesne formy komunikacji,
  • łatwiejszy dostęp do informacji,
  • sposoby uaktualniania wiedzy.

To, co zazwyczaj jest brane pod uwagę przy realizacji takich działań (a wywodzi się to z ogólnie przyjętej ogólnej teorii podręczników szkolnych), odnosi się do koncepcji edukacji.

Co powinny uwzględniać nowoczesne podręczniki?

Po pierwsze, ważny jest rozwój merytoryczny danej dyscypliny (tzn. wybór treści edukacyjnych; relacje: treść i program, treść i dany obszar wiedzy). Po drugie przy pisaniu podręcznika trzeba uwzględniać badania pedagogiczne (obejmujące układ i hierarchię treści, sposób kształtowania koncepcji, architekturę tekstu, dobór i rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych itd.) Po trzecie, znaczenie mają warstwy językowe i stylowe tekstu podręcznika (struktura gramatyczna, słownictwo, terminologia, definicje, wybór cech stylu, zrozumiałość tekstu, prostota). Po czwarte, liczy się realizacja redakcyjna (projektowanie graficzne). Powyższe części struktury podręcznika są objaśnieniami konkretnych koncepcji edukacyjnych, które razem spełniają różne funkcje przypisane podręcznikom.

Stosunek nowoczesnych podręczników szkolnych do tradycji

Skuteczna realizacja zadań pedagogicznych i edukacyjnych podręczników powinna być zapewniona innymi środkami. Dla młodych ludzi teraźniejszość i przyszłość nie są ważne. Ale tradycja ma przede wszystkim charakter psychologiczny, a zatem nie są to tylko wszystkie prace ustne i pisemne, zbiór norm i zwyczajów. Jest to proces asymilacji i nauki języka, świata, ludzi i kultury przez człowieka. Z jednej strony jest ona autorytetem, z drugiej strony jest częścią naszego doświadczenia życiowego. Stanie się “elementem ludzkiej kultury” jest warunkiem koniecznym dla odpowiedniego korzystania z wiedzy. Komunikowanie się z tradycją oznacza nie tylko jej przyswojenie, ale także umożliwienie jej krytykowania i kontestowania. Wszelkie podręczniki szkolne powinny kształtować tą komunikację.

Książka zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
>>>